Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Ψήφισμα-καταγγελία από κυπριακές συλλογικότητες των διώξεων των αγωνιστών από την Τουρκία

Το υπογράφουν οι συλλογικότητες: Αντιφασιστικό Δίκτυο Λεμεσού, ΑΝΤ.ΑΡ.Τ.Ε.Σ. (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Ταξική Επαναστατική Συσπείρωση), Γρανάζι, Συσπείρωση Ατάκτων, Bağımsızlık Yolu, Devrimci Komünist Birlik.


Ψήφισμα καταγγελίας των διώξεων των αγωνιστών από την Τουρκία

Ως κοινωνικές και πολιτικές συλλογικότητες και κόμματα της Κύπρου καταγγέλλουμε τις συλλήψεις αγωνιστών από την Τουρκία σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών με πρόσχημα την “πάλη κατά της τρομοκρατίας” και χωρίς να τους αποδίδονται ουσιαστικές κατηγορίες.
Οι αγωνιστές από την Τουρκία ουσιαστικά διώκονται για τις ιδέες τους και για την κοινωνική και πολιτική τους δράση τόσο στην Τουρκία όσο και στις χώρες υποδοχής τους. Πρόκειται για πολιτικούς πρόσφυγες οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία λόγω των αγώνων τους, πολλοί έπειτα από φυλακίσεις και βασανισμούς ή υπό τον κίνδυνο φυλάκισης.

Με την πρωτοκαθεδρία της Γερμανικής και Γαλλικής κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει εξοντωτικές πολιτικές απέναντι στους πολιτικούς πρόσφυγες, με στόχο την τρομοκράτηση και την ποινικοποίηση των αγώνων τους, εξωραϊζοντας το αυταρχικό και καταπιεστικό καθεστώς της Τουρκίας.
Δηλώνουμε την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους αγωνιστές από την Τουρκία που παλεύουν ενάντια στο φρικτό καθεστώς της χώρας τους και σε όσους παλεύουν και αντιστέκονται ανά τον κόσμο!

- ΚΑΜΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ!
- ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ!
- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ!

Türkiye kökenli siyasi mülteci tutsaklarla dayanışma

Kıbrıs’ta örgütlü olan demokratik siyasi örgüt ve partiler olarak, Avrupa ülkelerinin Türkiye kökenli siyasi mültecileri “terörizmle mücadele” adı altında, haklarında tutuklama emiri olmadan tutuklamasını kınıyoruz.
Türkiye kökenli siyasi mülteciler aslinda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki siyasi ve politik görüşlerinden ve eylemlerinden dolayı kovuşturmalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir çoğu hapis, işkence veya tutkluluktan sonra Türkiye’de verdikleri mücadelerden dolayı ülkelerini terk etmeye ve siyasi mülteci olmaya zorlanmaktadırlar.
Alman ve Fıransız hükümetleri liderliğindeki Avrupa Birliği siyasi mültecilere karşı baskıcı politikalar uygulamakta, mücadelelerini terörize ederek cezalandırmayı hedeflemekte, otoriter ve baskıcı Türkiye rejimini maskelemektedir.
Bizler ülkelerindeki gerici rejime karşı mücadele veren Türkiye kökenli siyasi tutsaklarla ve dünyanın her yerinde mücadele edenlerle dayanışmamızı ve tam desteğimizi bildiriyoruz.

- TÜRKİYE VEYA HERHANGİ BİR ÜLKEDEN SİYASİ MÜLTECİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİNE HAYIR!
- TUTUKLAMALAR DERHAL DURDURULSUN VE SUÇLAMALAR GERİ ÇEKİLSİN!
- TEHDİT ALTINDAKİ TÜM SİYASİ MÜLTECİLERE SIĞINMA HAKKI!

Resolution condemning the persecutions of militants from Turkey

As social and political collectives and parties of Cyprus condemn the arrests of militants from Turkey in a series of European countries under the pretext of “fight against terrorism” and without any substantial charges against them.
The militants from Turkey are essentially being persecuted for their ideas and their social and political actions both in Turkey and in the countries they live. They are political refugees that were forced to leave Turkey due to their struggles, many of them after imprisonment and tortures or under the threat of being imprisoned.
Under the leadership of the German and French governments, European Union implements suppressive policies against political refugees, aiming at terrorizing and penalizing their struggles, embellishing the authoritarian and oppressive Turkish regime.
We declare our solidarity and our full support to the militants from Turkey who fought against the atrocious regime of their country and to those who are struggling and resisting worldwide!

- NO DEPORTATION OF MILITANTS IN TURKEY OR ANY OTHER COUNTRY !
- IMMEDIATE RELEASE OF DETAINEES AND WITHDRAWAL OF ALL CHARGES!
- POLITICAL ASYLUM TO ALL PERSECUTED MILITANTS !