Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Ψήφισμα του ΔΣ του Συλλόγου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικου ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - "ΑΡΙΣ ΔΑΝΕΛΙΑΝ"